ALT YAPI PROJELERİ

Sulama, baraj, liman, metro, demir yolu, karayolu, köprü, projeleri ile geleceği inşa ediyor. Faaliyet gösterdiği her alanda en iyisine ulaştırmaya çalışan Özgün, yurt içi ve yurt dışında imza attığı başarılı projeler ile yarınları yapılandırıyor.

Şirketimiz, şehirlerin gelişimi, ulaşım altyapısının önemini artırmıştır. Şehir planlaması kapsamında ulaşımın nasıl iyileştirilebileceği, yeni ulaşım projeleri (metro hatları, yollar, bisiklet yolları vb.) ve sürdürülebilir ulaşım sistemleri üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Şehir içi trafik problemlerinin azaltılması ve toplu taşıma ağlarının geliştirilmesi gibi konular üzerinde de çalışıyoruz.

Günümüzde enerji altyapısı, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik projelerle büyük bir değişim geçiriyor. Şirketimiz, fosil yakıtlardan uzaklaşarak yenilenebilir enerjiye doğru yapılan geçiş, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi gibi projeler, enerji depolama teknolojileri ve bunların çevresel etkileri gibi konuları da ele almaktadır.

POLİTİKALARIMIZ VE SERTİFİKALARIMIZ

TÜM PROJELER