Merkez Yerleşkemiz

İnşaat, seracılık, yenilenebilir enerji üretimi, madencilik, akaryakıt tedariği, sigorta, bilişim teknolojileri, hayvancılık, gıda üretimi gibi sektörlerin bir arada yürütüldüğü bir kurumdur. 

ÖZGEÇMİŞ BIRAKMAK İÇİN