SÜT KARDEŞLER

Et ve süt kalitesi ile besi hayvanının verimliliğini etkileyen en önemli girdilerden birisi olan yem bitkisi üretimi ise işletmemize ait arazilerimizde yapılmaktadır. Arazilerimizde kendi üretimimiz olan yem bitkileri, hayvancılık işletmemizde yem hammaddesi olarak kullanılmakta, izlenebilirlik, gıda sağlığı ve güvenliği her noktada sağlanmaktadır.

Sürü Yönetimi

İşletmemizde, sürü yönetimi,sağım sistemimizle entegre, düzenli ve sağlıklı veri akışı temeline dayalı özel yazılım programı aracılığı ile yürütülmektedir. Günde 24 saat anlık ve kesintisiz takip edilen her hayvandan toplanan bilgiler, sistem tarafından değerlendirilir ve hayvanların eğilimleri tayin edilerek sürü yönetimi stratejisi oluşturulur.

Kalite Anlayışımız

Süt ve besi hayvancılığı ile entegre tarım işletmemizde; doğal koşullarda yemin üretiminden, hayvanın sağlığı ve beslenmesi dahil tüm aşamalarda, en üst düzeyde hijyenik koşullarda, standart kalite ve izlenebilirliği sağlayarak, hizmet sunmak.

Süt Kalitesi

Sütün sağıldığı hayvanların bozuk ve küflü yemle beslenmesi sonucu küf karışan süt, insan sağlığını tehlikeye sokar. Küflerin getirdiği toksinler gelişmiş ölçüm teknikleriyle sütte nanogram seviyesine kadar ölçülebilmektedir.

Üretim ve Sürdürülebilirlik

İzmir ve çevre diğer illerdeki, aynı alanda uğraşan üreticilere örnek ve destek olacak teknoloji ve standartlarda tarım ve hayvancılığı geliştirip, hayvancılıkla ilgili damızlık faaliyetlerinde büyükbaş hayvan ırkı geliştirilmesine yardımcı olmak, diğer üreticiler ile işbirliği yapmak ve Türkiye’de saygın ve tanınır bir marka olmak.

Üretim sürecinde bilindik olan suni tohumlama çalışmalarını belirli bir teknik altyapıyı hazırlayarak yapıyoruz. Öncelikle verimlilik ve fiziksel özellikleri belirlenen inekler için en uyumlu boğa adayları belirlenmektedir. Bu işlem sonrasında belirlediğimiz uygun dönemlerde, ineklerde tohumlama işlemi uygulanmaktadır. Suni tohumlamaya ek olarak, verimlilik özellikleri sürünün ortalamasından daha ileri derecede olan ineklerden embriyo transferi de yapılmaktadır. Bu uygulama ile üstün özellikli ineklerden senede 1 yavru yerine birçok yavru elde etmekteyiz.

Teknoloji

Tesisimizi, kendi enerjisini üreten, sürdürülebilir anlayışla işletilen bir akıllı süt çiftliği olarak planlamaktayız.
Planlanan Rüzgar Enerji Santrali ve Biogaz Üretim Tesisi yatırımları ile çiftliğimizin tamamen yeşil enerji tüketimi yapıyor olması geleceğe dönük temel amaçlarımızdan birisidir.

Hijyen

İşletmemizdeki hijyen hedefi, optimal verimliliği sağlamak ve hayvan refahı ilkelerini yeterli düzeyde uygulamaktır.

İşletmemizde hijyen; temizlik, dezenfeksiyon ve hastalıklardan korunma amacıyla yapılan planlama ve uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır.