GÜVENLİK:

Bireysel, kitlesel ve kurumsal alanlarda, kişilerin mutlu ve huzurlu yaşamalarının garantisidir.

GENEL

BİLGİLER

GÜVENLİK; Bireysel, kitlesel ve kurumsal alanlarda, kişilerin mutlu ve huzurlu yaşamalarının garantisidir.

Koruma, korunma, kollama ve güvenlik ihtiyaçlarının yerine getirilmesinde öncelikli ve en büyük sorumlu Genel Kolluktur.

Özel güvenlik şirketleri de, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, aynı sorumluluğu paylaşmada Genel Kolluğun en önemli yardımcısıdır.

Bakma, görme, izleme, muhakeme, analiz, sentez, sonuç, koruma, korunma, kollama, müdahale, muhafaza, vb. faaliyetler Özel Güvenliğin görev başlıklarıdır. Bu görevleri yerine getirirken; eğitimin, eğitimli olmanın, sürekli takip, kontrol ve denetleme yapmanın önemini açıkça görmek mümkündür.

Faaliyetleri, kanunlarla esasa bağlanan Özel Güvenlik sektöründeki görevli ve sorumlu kadronun, emniyet ve asayişi sağlamak için mutlaka profesyonel donanıma sahip olmaları gerekir.

NEDEN BİZ?

 Kanunlar çerçevesinde, mevzuata tam hakim, çalışanların haklarına saygılı ve temel, insani etik değerlere bağlı bir hizmet anlayışımız olduğu için,

 Şirketin Asker Kökenli Kurucu ve Yöneticileri olarak, Jandarma Genel Komutanlığındaki tecrübe ve birikimlerimizi Özel Güvenlik sektörüne yansıttığımız için,

 Hizmet anlayışımızı; alışılagelmiş bir Güvenlik olgusundan öte, Dinamik, Disiplinden asla taviz vermeyen, Sürekli Denetim ve Otokontrole dayalı bir Güvenlik Sistemi üzerine inşa ettiğimiz için,

 Güçlü Partnerlerimizin, iş dünyasındaki bilgi ve deneyimlerinin, güvenlik hizmetine ve müşteri memnuniyetine sağlayacağı katma değer için,

HİZMET ALANLARIMIZ

– Şirketlerin kendi bünyelerindeki veya dışarıdan aldıkları, İnsanlı ve Elektronik tüm Güvenlik hizmetlerinin; Takip, Kontrol ve Raporlanması ile Danışmanlık Hizmetleri.

– Güvenliğe ilişkin tüm alanlarda; Elektronik Güvenlik sistemlerinin kurulum, işletme bakım hizmetleri.

– Petrol boru hatları ve Petrol üretim tesisleri,

– Eğitim hizmetleri,

Demiryolları ve Tren garları ile Otogarlar

Hidro elektrik ve Rüzgar enerji santralleri

Anlık reaksiyon tatbikatları ve Denetimler,

Turizm tesisleri

Eğitim kurumları,

Limanlar

İş ve Alışveriş merkezleri,

Sağlık kuruluşları,

Hava limanları,

Endüstriyel tesisler,

Kişilerin korunması,

Kamu kurum ve kuruluşları.

BAŞARI ANAHTARI

+30

YIL TECRÜBE

UZMAN

DENEYİMLİ VE TECRÜBELİ PERSONEL.